Kartes noteikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot "Piekrītu" vai turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu politiku lasiet šeit.

Piekrītu

Preambula

1.1. “BAUSKAS ALUS klienta karte” ir lojalitātes programma, kuru izstrādājis un tās apkalpošanu veic – personas datu pārzinis: SIA “BAUSKAS ALUS”, reģistrācijas numurs 50003428811, juridiskā adrese Bērzkalnu iela 77, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, e-pasts: bauskasalus@bauskasalus.lv, tālr. Nr.: 63960013.


Noteikumos lietotie termini

Noteikumi - šie “BAUSKAS ALUS klienta karte” lojalitātes programmas noteikumi.


Lojalitātes programma - “BAUSKAS ALUS klienta karte” lojalitātes programma, kuras ietvaros Lojalitātes programmas dalībniekam tiek piedāvātas Priekšrocības. 


Klientu apkalpošanas vieta - Pārziņa lokācijas, kuri piedalās Lojalitātes programmā un nodrošina Lojalitātes programmas dalībniekiem šajos Noteikumos noteiktās priekšrocības.: 
•    SIA “BAUSKAS ALUS” veikals Biķernieku iela 143 Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1021;
•    SIA “BAUSKAS ALUS” veikals Mūkusalas iela 73, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004;
•    SIA “BAUSKAS ALUS” veikals Āgenskalna Tirgus, Nometņu iela 64, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002;
•    SIA “BAUSKAS ALUS” veikals “Bauskas miestiņš un citi labumi” Pionieru iela 1K-1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;

 

Anketa - Pārziņa sagatavots Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegums (piekrišana personas datu apstrādei), kuru aizpilda persona (personīgi), lai pievienotos Lojalitātes programmai.


Atbildīgais darbinieks - darbinieks, kurš atbilstoši Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem un kārtībai izvērtē, vai izpildījušies priekšnosacījumi potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka dalībai Lojalitātes programmā un nodrošina Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” izsniegšanu; veic citas Noteikumos noteiktās darbības.


Karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” - ir karte, ar kuras palīdzību tiek identificēts Lojalitātes programmas dalībnieks un kura dod tiesības saņemt Lojalitātes programmas ietvaros paredzētās Priekšrocības. Klienta karte ir plastikāta karte, kura satur nosaukumu “BAUSKAS ALUS klienta karte” un kurai ir piešķirts unikāls numurs. Unikālais numurs ir uzdrukāts uz Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” un ietverts uz Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” esošajā lineārajā svītrkodā, ko ir iespējams nolasīt ar skenēšanas sensoru un īpašas programmatūras  palīdzību.


Lojalitātes programmas dalībnieks - ir pilngadīga fiziska persona (kura sasniegusi 18 gadu vecumu), kura ir aizpildījusi Anketu, apliecinot savu vēlēšanos kļūt par Lojalitātes programmas dalībnieku, un kurai izsniegta un joprojām derīga Karte “BAUSKAS ALUS klienta karte”, kas apliecina, ka tās lietotājs ir Lojalitātes programmas dalībnieks.


Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrs - elektroniska informācijas sistēma, kurā tiek reģistrēti dati:
•    par Lojalitātes programmas dalībniekiem (informācija, kuru Lojalitātes programmas dalībnieks ir norādījis Anketā);
•     Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegtajām kartēm (Kartes numurs un tās aktivizēšanas datums);
•    atzīme par to, vai ir saņemta Lojalitātes programmas dalībnieka piekrišana īpašo piedāvājumu un tiešā marketinga materiālu/piedāvājumu sagatavošanai un sūtīšanai Lojalitātes programmas dalībniekam;
Lojalitātes programmas dalībnieku reģistra sastāvdaļa ir programmatūra, kas atbilstoši tajā iestrādātajiem parametriem pārbauda Lojalitātes karšu īstumu, piederību un derīgumu, un izpilda citas tai noteiktas funkcijas.


Priekšrocības – iespēja saņemt speciālos piedāvājumus, atlaides precēm un pakalpojumiem, kurus Pārzinis piedāvā Lojalitātes programmas dalībniekiem Lojalitātes programmas ietvaros un kurus var saņemt un izmantot, uzrādot karti “BAUSKAS ALUS klienta karte”.


1. Vispārējie Lojalitātes programmas noteikumi

1.1. Dalību Lojalitātes programmā regulē Noteikumi un tie stājas spēkā ar 2023.gada 1. februāri.
1.2. Noteikumi ir pieejami Pārziņa klientu apkalpošanas vietās un Interneta vietnē - www.bauskasalus.lv.
1.3. Pārzinis saglabā tiesības mainīt Noteikumus, publicējot jaunos noteikumus interneta vietnē un/vai izvietojot paziņojumus klientu apkalpošanas vietu telpās.
1.4. Noteikumu grozījumi, ko Pārzinis apstiprina pēc tam, kad persona ir kļuvusi par Lojalitātes programmas dalībnieku un, kas maina Lojalitātes programmas dalībnieka tiesību apjomu vai paredz Lojalitātes programmas dalībniekam jaunus pienākumus, ir saistoši visiem Lojalitātes programmas dalībniekiem ar Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās brīdi (ievērojot Noteikumu 3.3.punktā noteikto iepriekšējas informēšanas termiņu). Ja Lojalitātes programmas dalībnieks turpina lietot BAUSKAS ALUS klienta karti pēc Noteikumu grozījumiem, tiek uzskatīts, ka Lojalitātes programmas dalībnieks ir piekritis Noteikumu grozījumiem.
1.5. Priekšrocības, kas tiek nodrošinātas Lojalitātes programmas ietvaros, nosaka Pārzinis.
1.6. Aktuālais Priekšrocību piedāvājums, ko Lojalitātes programmas dalībnieks var saņemt Lojalitātes programmas ietvaros klientu apkalpošanas vietās, ir pieejams Pārziņa interneta vietnē un/vai klientu apkalpošanas vietu telpās izvietojas paziņojumos un/vai drukātajos informatīvajos materiālos.
1.7. Pārzinis saglabā tiesības mainīt Priekšrocības, kas tiek piešķirtas Lojalitātes programmas dalībniekiem, publicējot tās interneta vietnēs un/vai izvietojot paziņojumus klientu apkalpošanas vietu telpās.
1.8. Lojalitātes programmas dalībnieks ir atbildīgs par viņam izsniegtās kartes “BAUSKAS ALUS klienta kartes”  izmantošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumiem.
1.9. Lojalitātes kartes nodošana trešajām personām Priekšrocību saņemšanai nav atļauta. Šī nosacījuma neievērošanas gadījumā Pārzinis ir tiesības anulēt karti “BAUSKAS ALUS klienta” un līdz ar to Lojalitātes programmas dalībnieks tiek izslēgts no dalības Lojalitātes programmā, zaudējot tiesības uz Priekšrocībām.


2. Priekšnosacījumi dalībai Lojalitātes programmā

2.1. Par Lojalitātes programmas dalībnieku var kļūt un karti “BAUSKAS ALUS klienta karte” saņemt, ja (obligātie priekšnoteikumi):
2.1.1. potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks (fiziska persona) ir pilngadīga persona (vismaz 18 gadi);
2.1.2. potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir aizpildījis un parakstījis Anketu, apliecinot savu piekrišanu dalībai Lojalitātes programmā un apņemšanos ievērot Noteikumus.
2.1.3. Dalība Lojalitātes programmā ir brīvprātīga. Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt dalību Lojalitātes programmā un atteikties no kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte”.


3. Pieteikšanās dalībai Lojalitātes programmā

3.1. Potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks pieteikties dalībai Lojalitātes programmā var klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā.
3.2. Potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks pēc iepazīšanās ar Noteikumiem aizpilda Anketu, parakstot to pašrocīgi, un iesniedz Klientu apkalpošanas vietas Atbildīgajam darbiniekam.
3.3. Iesniedzot Anketu, potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks uzrāda Klientu apkalpošanas vietas atbildīgajam darbiniekam personu apliecinošs dokumentu (pase vai personas apliecība), lai varētu veikt identitātes pārbaudi un pārliecinātos par to, vai potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir pilngadīga persona (vismaz 18 gadi).


4. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” piederība

4.1. Klienta karte apstiprina to, ka persona ir kļuvusi par Lojalitātes programmas dalībnieku.
4.2. Lojalitātes programmas dalībnieks iegūst visas ar Lojalitātes programmu saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad tiek izsniegta karte “BAUSKAS ALUS klienta karte”.
4.3. Karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” ir Pārziņa īpašums un Lojalitātes programmas dalībnieks ir šīs kartes lietotājs.


5. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” izsniegšana

5.1. Saņemot potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka Anketu, Klientu apkalpošanas vietas atbildīgais darbinieks pārbauda:
5.1.1. potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka identitāti;
5.1.2. vai potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir pilnīgi aizpildījis Anketas obligāti aizpildāmos laukus un tās saturs ir saprotams (Anketa aizpildīta skaidri salasāmā rokrakstā).
5.2. Atbildīgais darbinieks ievada Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā Anketā norādīto informāciju, ieraksta Anketā kartes “BAUSKAS ALUS klienta kartes” numuru un izsniedz potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam karti “BAUSKAS ALUS klienta kartes”, ja:
5.2.1. Anketa ir aizpildīta pilnīgi un saprotami;
5.2.2. Anketa satur potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka parakstu;
5.2.3. potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir pilngadīga persona (vismaz 18 gadi).
5.3. Atbildīgais darbinieks:
5.3.1. aicina papildināt Anketu, ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks nav pilnībā aizpildījis Anketu;
5.3.2. aicina atkārtoti aizpildīt Anketu, ja Anketā norādītā informācija nav saprotama (nav aizpildīta salasāmā rokrakstā);
5.3.3. aicina parakstīt Anketu, ja Anketa nesatur potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka parakstu;
5.3.4. informē par atteikumu izsniegt karti “BAUSKAS ALUS klienta karte”, ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks nav pilngadīga persona, un atgriež Anketu tās iesniedzējam vai to iznīcina.
5.4. Ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks veic darbības, kas norādītas Noteikumu 5.3.1., 5.3.2. un 5.3.3.punktā, Atbildīgais darbinieks ieraksta Anketā Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” numuru un izsniedz potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam karti “BAUSKAS ALUS klienta karte”. 
5.5. Klientu Apkalpošanas vietas atbildīgais darbinieks ir tiesīgs atteikt potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka dalību Lojalitātes programmā un izsniegt klienta karti, ja:
5.5.1. Klients vēlas saņemt sev adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus, kas sagatavoti atbilstoši Klienta biežāk veiktajiem pirkumiem, bet Anketā nav norādījis savu vārdu, tālruņa numuru, e-pastu un pilsētu vai novadu;


6. Priekšrocību saņemšanas un izmantošanas noteikumi

6.1. Dalība Lojalitātes programmā dod iespēju Lojalitātes programmas dalībniekam izmantot Lojalitātes programmas Priekšrocības: izmantot speciālos piedāvājumus. Izmantot citas priekšrocības, ko Pārzinis piedāvā Lojalitātes programmas ietvaros.
6.2. Lojalitātes programmas dalībnieks Priekšrocības var saņemt, ja pirms speciālā piedāvājuma izmantošanas vai pirms norēķināšanās par pirkumu tiek uzrādīta karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” vai citiem līdzekļiem tiek gūta pārliecība par to, ka Lojalitātes programmas dalībniekam ir spēkā esoša karte “BAUSKAS ALUS klienta karte”.


7. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” derīguma termiņš

7.1. Karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku (kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” derīguma termiņš netiek norādīts uz kartes).
7.2. Karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” ir derīga (izmantojama) līdz brīdim, kad tiek pārtraukta Lojalitātes programmas dalībnieka dalība Lojalitātes programmā (atbilstoši Noteikumu sadaļā “Dalības Lojalitātes programmā pārtraukšana” noteiktajam) vai, kamēr spēkā ir Lojalitātes programma.
7.3. Gadījumā, ja Pārzinis konstatē, ka Lojalitātes programmas dalībniekam ir vairākas kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte”, Pārzinis nodrošina, ka aktīva tiek saglabāta viena karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” – tā karte “BAUSKAS ALUS klienta karte”, kas Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegta pēdējā. Citas Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte”, kas reģistrētas uz Lojalitātes programmas dalībnieka vārda, tiek anulētas (deaktivizētas). 


8. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” apmaiņa

8.1. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” nozaudēšanas, sabojāšanās vai nozagšanas gadījumā Lojalitātes programmas dalībniekam ir pienākums par šo faktu ziņot, iesniedzot iesniegumu par Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” anulēšanu un jaunas Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” izsniegšanu. Iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts vai, ja pretenzija tiek iesniegta elektroniski, drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.  
8.2. Iesniegums iesniedzams:
8.2.1. klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā;
8.2.2. nosūtot attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi;
8.2.3. nosūtot Pārzinim uz vienotu elektroniskā pasta adresi: (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).
8.3. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks iesniedz Noteikumu 10.1.punktā minēto iesniegumu sakarā ar bojātas Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” apmaiņu, Lojalitātes programmas dalībnieks iesniegumam pievieno bojāto karti vai apliecina, ka pats Lojalitātes programmas dalībnieks ir nodrošinājis kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” drošu iznīcināšanu. Karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” ir uzskatāma par bojātu, ja ārēju faktoru iedarbības rezultātā kartei “BAUSKAS ALUS klienta karte” ir radīti tādi bojājumi (piemēram, noberzts vai saskrāpēts uz Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” esošais lineārais (vertikālais) svītrkods sakarā ar ko nav iespējama unikālā Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” numura nolasīšana; karte ir salauzta), kas liedz izmantot karti “BAUSKAS ALUS klienta karte” Priekšrocību iegūšanai.
8.4. Saņemot Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegumu, Atbildīgais darbinieks:
8.4.1. identificē Lojalitātes programmas dalībnieku;
8.4.2. anulē iepriekš Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegto karti “BAUSKAS ALUS klienta karte”;
8.4.3. iznīcina bojāto karti “BAUSKAS ALUS klienta karte”;
8.4.4. Pārzinis veic izmaiņas Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā, piesaistot Lojalitātes programmas dalībnieka datus jaunajai kartei “BAUSKAS ALUS klienta karte”.
8.5. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks iesniedz Noteikumu 10.1.punktā minēto iesniegumu sakarā ar nozaudētas, nozagtas vai citādi prettiesiski atņemtas Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” apmaiņu, Atbildīgais darbinieks:
8.5.1. identificē Lojalitātes programmas dalībnieku;
8.5.2. anulē iepriekš Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegto klienta karti;
8.5.3. veic izmaiņas Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā, piesaistot Lojalitātes programmas dalībnieka datus jaunajai klienta kartei “BAUSKAS ALUS klienta karte”.
8.5.4. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” apmaiņas gadījumā, Lojalitātes programmas dalībnieks atkārtoti aizpilda Anketu, samaksā par karti, ja samaksa ir noteikta, atbildīgais darbinieks izsniedz jaunu karti, veic izmaiņas Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā, piesaistot jauno “BAUSKAS ALUS klienta karte” kartes numuru Lojalitātes programmas dalībnieka profilam.


9. Komerciālo paziņojumu sūtīšana Lojalitātes programmas dalībniekam

9.1. Komerciālu paziņojumu sūtīšana Lojalitātes programmas dalībniekiem (uz dalībnieka tālruņa numuru un/vai elektroniskā pasta adresi) tiek īstenota tikai un vienīgi pamatojoties uz personas brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgi izteiktu piekrišanu un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, tajā skaitā, normatīvajos aktos attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu.
9.2. Pārzinis nodrošina, ka tā komerciālais paziņojums:
9.2.1. ir skaidri atpazīstams kā komerciāls paziņojums (komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums, kas paredzēts tiešai vai netiešai Pārziņa preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda Pārziņa tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību; par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par Pārziņa kā pakalpojuma sniedzēju un tā darbību);
9.2.2. ir skaidri nosakāma persona, kuras vārdā šis komerciālais paziņojums izplatīts;
9.2.3. ir precīzi formulēts piedāvājuma saturs un tā saņemšanas noteikumi;
9.2.4. Priekšrocības ir skaidri atpazīstamas, un to saņemšanas noteikumi ir skaidri izklāstīti;
9.2.5. reklāmas sacensības, loterijas vai spēles ir skaidri atpazīstamas, un attiecīgie dalības noteikumi ir viegli pieejami, kā arī skaidri un nepārprotami izklāstīti.
9.3. Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Minētās tiesības Lojalitātes programmas dalībnieks var īstenot, iesniedzot Pārzinim iesniegumu:
9.3.1. klātienē jebkurā  Klientu apkalpošanas vietā;
9.3.2. nosūtot attiecīgajam pārzinim uz tā juridisko adresi;
9.3.3. nosūtot uz vienoto elektroniskā pasta adresi bauskasalus@bauskasalus.lv (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).


10. Pretenzijas

10.1. Pārzinim nav pienākuma pārliecināties par tās personas tiesībām izmantot karti “BAUSKAS ALUS klienta karte”, kas to uzrāda.
10.2. Pārzinis nav atbildīgs par Lojalitātes programmas dalībniekam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un neiegūtajām Priekšrocībām, kā arī zaudējumiem, kas Lojalitātes programmas dalībniekam rodas sakarā ar:
10.2.1. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” anulēšanu Noteikumos noteiktajos gadījumos;
10.2.2. ārēju faktoru iedarbības rezultātā kartei “BAUSKAS ALUS klienta karte” radītiem bojājumiem, kas liedz izmantot karti “BAUSKAS ALUS klienta karte” Priekšrocību iegūšanai;
10.2.3. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” nozaudēšanu, nozagšanu vai citādi prettiesisku atņemšanu.
10.3. Visa veida pretenzijas, kas attiecināmas uz Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” lietošanu, Lojalitātes programmas dalībnieks iesniedz Pārzinim 1 (viena) mēneša laikā pēc pretenzijas rašanās iemesla konstatēšanas.
10.4. Pretenzijas, kas iesniegtas ārpus šajos Noteikumos minētā termiņa, netiek izskatītas.
10.5. Pretenzija iesniedzama:
10.5.1. klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā;
10.5.2. nosūtot attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi;
10.5.3. nosūtot Pārzinim uz vienotā elektroniskā pasta adresi.
10.6. Pretenzijas ir iesniedzamas rakstveidā, norādot: Lojalitātes programmas dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontakttālruni (saziņas nodrošināšanai) un aprakstot pretenzijas būtību (pievienojot dokumentus, ja tādi Lojalitātes programmas dalībniekam ir pieejami, kas apstiprina pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus). Pretenzijai jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts vai, ja pretenzija tiek iesniegta elektroniski, drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.
10.7. Pārzinim nodrošina Lojalitātes programmas dalībnieka pretenzijas izskatīšanu viena kalendārā mēneša laikā.


11. Dalības Lojalitātes programmā pārtraukšana

11.1. Dalība programmā var tik pārtraukta pēc Programmas dalībnieka vai Pārziņa iniciatīvas šādā kārtībā:
11.1.1. pamatojoties uz Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegumu, kas nosūtīts pa pastu attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi, vai uz vienotā elektroniskā pasta adresi (Iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts vai, ja pretenzija tiek iesniegta elektroniski, drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).
11.1.2. pēc Pārziņa iniciatīvas, ja:
11.1.2.1. Karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” nav lietota vismaz 3 (trīs) gadus pēc pēdējā pirkuma vai saņemtā pakalpojuma;
11.1.2.2. tiek konstatēts, ka Lojalitātes programmas dalībnieka norādītie dati ir kļūdaini vai nepareizi un nav iespējama saziņa ar Lojalitātes programmas dalībnieku (piemēram, Anketā uzrādīti kļūdaini dati un nav iespējama to labošana);
11.1.2.3. tiek konstatēts, ka karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” tiek izmantota, pārkāpjot Noteikumus (tajā skaitā, karti “BAUSKAS ALUS klienta karte” lieto trešā persona, nevis Lojalitātes programmas dalībnieks);
11.1.2.4. Pārzinim ir nodota karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” (piemēram, atrasta) un saziņa ar Lojalitātes programmas dalībnieku ir bijusi nesekmīga;
11.1.2.5. Pārzinis saņem no Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegumu, ar kuru Lojalitātes programmas dalībnieks izsaka vēlmi pārtraukt tikai daļēji dalību Lojalitātes programmā (saglabājot tiesības pēc savas iniciatīvas pilnībā pārtraukt Lojalitātes programmas dalībnieka dalību Lojalitātes programmā).
11.2. Gadījumā, ja tiek pārtraukta dalība Lojalitātes programmā, Lojalitātes programmas dalībnieks zaudē visas Priekšrocības.
11.3. Pēc dalības pārtraukšanas Lojalitātes programmā, karte “BAUSKAS ALUS klienta karte” tiek anulēta. Lojalitātes programmas dalībniekam ir pienākums nodot karti “BAUSKAS ALUS klienta karte” jebkurā Klientu apkalpošanas vietā vai iznīcināt.
11.4. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks ir pārtraucis dalību Lojalitātes programmā, tas neierobežo personas tiesības atkārtoti pieteikties dalībai Lojalitātes programmā (atkārtota pieteikšanās īstenojama atbilstoši Noteikumu 5.sadaļā noteiktajai kārtībai).


12. Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu aizsardzība

12.1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) Pārziņi veic datu subjektu – Lojalitātes programmas dalībnieku, personas datu apstrādi. Precīza informācija par pārzini ir norādīta šo Noteikumu preambulā.
12.2. Dalība Lojalitātes programmā tiek īstenota tikai un vienīgi pamatojoties uz personas brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgi izteiktu piekrišanu. Katrai pilngadīgai personai ir tiesības izvēlēties, vai persona vēlas piedalīties Lojalitātes programmā. Tāpat Lojalitātes programmas dalībnieks var ar skaidru un nepārprotamu darbību atsaukt iepriekš doto piekrišanu.
12.3. Lai pilnvērtīgi īstenotu Lojalitātes programmu, Pārzinim ir nepieciešams apstrādāt Lojalitātes programmas dalībnieka personas datus. Personas datu veidi un to apstrādes mērķi.
12.4. Vārds, uzvārds un pilsēta vai novads tiek apstrādāti, lai:
12.4.1. identificētu kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” lietotāju un nodrošinātu, ka vienai fiziskai personai ir tikai viena klienta karte;
12.4.2. nodrošinātu, ka Lojalitātes programmā piedalās tikai pilngadīgas fiziskās personas;
12.4.3. administrētu Lojalitātes programmas dalībnieka reģistrāciju un dalību Lojalitātes programmā;
12.4.4. nodrošinātu Lojalitātes programmas dalībnieka personas datu aktualizāciju un pareizību;
12.4.5. nodrošinātu personalizētu piedāvājumu un atgādinājumu sagatavošanu;
12.5. E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek apstrādāti, lai:
12.5.1. sazinātos ar Lojalitātes programmas dalībnieku saistība ar Lojalitātes programmas darbību un kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” lietošanas jautājumiem (piemēram, Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” nozaudēšanas gadījumā; par izmaiņām Lojalitātes programmas noteikumos, u.c.);
12.5.2. informētu Lojalitātes programmas dalībnieku par īpašajiem piedāvājumiem un sūtītu komerciālos paziņojumus, ja Lojalitātes programmas dalībnieks tam ir īpaši piekritis (t.i., atzīmējot attiecīgo aili Anketā).
12.6. Kartes “BAUSKAS ALUS klienta karte” numurs un tās aktivizēšanas datums, lai tehniski būtu iespējama korekta Lojalitātes programmas dalībnieka dalības nodrošināšana Lojalitātes programmā.
12.7. Atzīme par to, vai ir saņemta Lojalitātes programmas dalībnieka piekrišana piedāvājumu un atgādinājumu sagatavošanai un sūtīšanai Lojalitātes programmas dalībniekam, lai tehniski būtu iespējama korekta Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrāde.
12.8. Plaša informācija par Lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu, kas veikti izmantojot klienta karti, vēsturi (pirkuma datums; iegādātās preces; cena; pirkuma vai pakalpojuma summa; pirkuma vai pakalpojuma vieta) tiek apstrādāta, lai analizētu Lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu vēsturi un izteiktu Lojalitātes programmas dalībniekam īpašos (personalizētos) piedāvājumus, ja Lojalitātes programmas dalībnieks tam ir īpaši piekritis (t.i., atzīmējot attiecīgo aili Anketā).
12.9. Lojalitātes programmas dalībnieku personas dati tiek apstrādāti elektroniskā informācijas sistēmā – RESICO-tirdzniecības vadības sistēma.
12.10. Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati, kas norādīti Noteikumu 12.4. un 12.5. punktā, sākotnēji tiek iegūti, potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam, aizpildot Anketu, lai pievienotos Lojalitātes programmai.
12.11. Kļūstot par Lojalitātes programmas dalībnieku, Lojalitātes programmas dalībnieks apstiprina Anketā sniegtās informācijas patiesumu. Lojalitātes programmas dalībnieks ir atbildīgs par šādu personas datu aktualizāciju: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese un/vai tālruņa numurs. Izmaiņu gadījumā, Lojalitātes programmas dalībniekam ir pienākums ziņot par to Pārzinim, iesniedzot iesniegumu.
12.12. Iesniegumu var iesniegt, klātienē kādā no Klientu apkalpošanas centriem vai nosūtot attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts) vai nosūtot Pārzinim uz vienotā elektroniskā pasta adresi (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).
12.13. Personas datu apstrādes termiņš ir 3 (trīs) gadi kopš pēdējā izdarītā pirkuma vai apmaksātā pakalpojuma. Pēc noteiktā termiņa iestāšanās Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati tiek anonimizēti, saglabājot statistikas datus, ar mērķi novērtēt Lojalitātes programmas darbību un uzlabot sniegtos pakalpojumu.
12.14. Pārzinis garantē, ka Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati tiks apstrādāti tikai šajos Noteikumos minētajiem mērķiem.
12.15. Pārzinis garantē Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Lojalitātes programmas dalībnieku personas datiem (piekļuve Lojalitātes programmas dalībnieku personas datiem ir tikai Pārziņa pilnvarotām personām, kurām tā nepieciešama uzticēto pienākumu veikšanai); veicot Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, IT iekārtu aizsardzību; datu rezerves kopēšanu u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.
12.16. Pārzinis ļauj piekļūt personas datiem tikai tām pilnvarotajām personām, kas ir saņēmušas atbilstīgus norādījumus, un šīs pilnvarotās personas ir tiesīgas apstrādāt personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams viņiem uzticēto pienākumu izpildei un personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.
12.17. Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt labot savus personas datus, tāpat ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Pārzinim ir pienākums saglabāt personas datus.
12.18. Pārzinis Lojalitātes programmas nodrošināšanai nepieciešamu pasākumu īstenošanai piesaista Apstrādātājus – uzņēmumus, kam piemīt atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešams specifisku pakalpojumu nodrošināšanā (piemēram, Pārziņa Lojalitātes programmas dalībnieku reģistra informācijas sistēmu uzturētāji un administrētāji; mārketinga aktivitāšu organizētāji), un, ja nepieciešams, nodod Apstrādātājiem arī Lojalitātes programmas dalībnieku personas datus. Savstarpējās tiesiskās attiecības starp Pārzinis un Apstrādātāju tiek reglamentētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātāji var apstrādāt Lojalitātes programmas dalībnieku personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Klientu privātuma un personas datu aizsardzību.
12.19. Jautājumos, kas saistīti ar Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), nepieciešams sazināties ar Pārzini, rakstot uz e-pasta adresi bauskasalus@bauskasalus.lv.
12.20. Pārzinis nodrošina Klientu personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citām Eiropas Savienības, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Noteikumiem. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks uzskata, ka apstrādājot Lojalitātes programmas dalībnieka personas datus, Pārzinis ir aizskāris Lojalitātes programmas dalībnieka tiesības uz personas datu aizsardzību un to neapmierina Pārziņa datu aizsardzības speciālista sniegtā atbilde, Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības savu normatīvajos aktos noteikto interešu aizsardzībai iesniegt sūdzību izskatīšanai Datu valsts inspekcijā.